Όροι Διαγωνισμού Δώρων από τη Coco-mat.bike
 1. Το Σωματείο “Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας” (καλούμενο εφεξής ΗΑΕΕ) σε συνεργασία με την Coco-mat.bike, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) την παρούσα προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 3. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της HAEE και της Coco-mat.bike, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και οι σύζυγοι αυτών
 4. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από 26/05/2014 μέχρι τις 06/06/2021 στις 18:00.
 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος. Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Instagram και να έχει κάνει “like” & "follow" στη σελίδα ecofest 2021 (κατόπιν προηγούμενης αποδοχής από αυτόν των όρων εγγραφής του Instagram.
 6. Η παραπάνω διαδικασία συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η ΗΑΕΕ, ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στο Διαγωνισμό και κάθε συμμετέχων είναι υπεύθυνος για την ορθή υποβολή των στοιχείων του.
 7. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές των συμμετεχόντων καταχωρούνται αμέσως σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό και συμμετέχουν σε ηλεκτρονική κλήρωση. Για την ανάδειξη των νικητών του διαγωνισμού θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση σε ώρα που θα επιλέξει ελεύθερα η HAEE στις 06/06/2021. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή των προαναφερομένων ηλεκτρονικών κληρώσεων κατά τις προαναφερόμενες ημέρες η ΗΑΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα αυτής. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.
 8. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν οκτώ (8) νικητές, τα ονόματα των οποίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο Facebook, στη διεύθυνση: https://www.facebook.com/EcoFestGR & στην ιστοσελίδα της https://www.instagram.com/ecofest_2021/ στο Instagram.
 9. Οι νικητές της κλήρωσης θα ενημερωθούν μέσω επικοινωνίας με προσωπικό μήνυμα στο προφίλ τους στο λογαριασμό τους στο Instagram. Οι νικητές που έχουν επιλεχθεί θα κληθούν να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα προσωπικά τους στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, πλήρη διεύθυνση) με σκοπό την ταυτοποίησή τους για την παράδοση των δώρων σε αυτούς. Η ΗΑΕΕ και η Coco-mat.bike κατά την επικοινωνία με τους νικητές μπορoύν να ζητούν οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνουν απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του αποδέκτη του δώρου.
 10. Τα Δώρα θα δοθούν στους νικητές έπειτα από συνεννόηση με τη ΗΑΕΕ. Σε περίπτωση διεκδίκησης δώρου από περισσότερους Συμμετέχοντες, το δώρο θα απονέμεται κατά την απόλυτη κρίση της ΗΑΕΕ. Διευκρινίζεται δε, ότι ουδεμία ευθύνη φέρει η ΗΑΕΕ ή/και η Coco-mat.bike σε περίπτωση κατά την οποία δυο ή περισσότερα άτομα με την ίδια ταυτότητα στο Instagram(ίδιο username και password) απαντήσουν στο ενημερωτικό μήνυμα και διεκδικήσουν το ίδιο δώρο και η ΗΑΕΕ δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε έγγραφα είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση του νικητή και εάν από τα έγγραφα δεν προκύπτει ο νικητής να απονείμει το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση της απαλλασσόμενη οποιασδήποτε υποχρέωσης έναντι των άλλων προσώπων. Το δώρο είναι απολύτως προσωποπαγές και ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως. Δε δύναται επίσης να ανταλλαγεί με άλλο δώρο ή χρηματικό ποσό. 
 11. Ως έγκυρη συμμετοχή, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω: (α) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της ΗΑΕΕ, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων της ΗΑΕΕ ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του διαγωνιζόμενου ή τρίτου, (β) έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα εντός της διάρκειας διεξαγωγής του Διαγωνισμού (γ) δεν εμπίπτει στην εξαίρεση του όρου 3(δ) είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους (ε) συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ως άνω. Η ΗΑΕΕ δικαιούται να ακυρώνει ακόμη και εκ των υστέρων συμμετοχή που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.
 12. Η ΗΑΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης ή /και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια στη σελίδα “EcoFest” στο Instagram. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση της HAEE και της Coco-mat.bike παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.
 13. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των " HAEE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ECOFEST και Coco-mat.bike.
 14. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι εταιρείες HAEE και Coco-mat.bike δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι διοργανώτριες εταιρίες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Instagram και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της HAEE και της Coco-mat.bike. Περαιτέρω, οι HAEE και η Coco-mat.bike δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Instagram με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης των likes.
 15. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τη HAEE ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει η HAEE κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς δηλαδή για ενέργειες Marketing. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τη HAEE τη διαγραφή ή τροποποίηση των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο στέλνoντας ηλεκτρονικό μήνυμα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 11:00 π.μ. – 17:00 μ.μ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
 16. Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν άνευ ανταλλάγματος τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη HAEE για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, η HAEE επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.
 17. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των διοργανωτριών εταιρειών. Περαιτέρω η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει την ταυτόχρονη υποβολή δήλωσης συναίνεσης του συμμετέχοντα.
 18. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα eco-fest.org
 19. Η ευθύνη της HAEE και της Coco-mat.bike περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων. Διευκρινίζεται ότι η HAEE και η Coco-mat.bike δεν φέρουν καμία ευθύνη και οι νικητές δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών σε καμία περίπτωση.
 20. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄– «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ»

 1. Ο συμμετέχων δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση του συνόλου των αναλυτικών όρων του διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.
 2. Ο συμμετέχων δηλώνει ότι δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση, υφιστάμενη ή/ και μελλοντική κατά της “HAEE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ” και της Coco-mat.bike, των στελεχών, υπαλλήλων και βοηθών εκπληρώσεώς της αναφορικά με τη διενέργεια του διαγωνισμού, την εφαρμογή των όρων, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό.
 3. Ο Συμμετέχων ρητά παρέχει με την συμμετοχή του τη συγκατάθεση του και εξουσιοδότηση στη ΗΑΕΕ ή/και στην Coco-mat.bike για την προβολή της εν λόγω ενέργειας ή/και των αποτελεσμάτων της μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET ώστε η Διοργανώτρια να μπορεί να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς.
 4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τη ΗΑΕΕ και τη Coco-mat.bike για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς δηλαδή για ενέργειες Marketing.

Προσωπικά Δεδομένα. Με τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό αποδέχεστε ότι ο Διοργανωτής θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που δηλώσατε μόνο για μελλοντική ενημέρωση μέσω email και sms σχετικά με διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες. Η ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχουν για εμάς προτεραιότητα.

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού και στην απόδοση του Δώρου σε αυτόν, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η εταιρεία " Coco-mat.bike ".

 

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο:210-9230422