Λίγα λόγια για εμάς

Η Ελληνική Εταιρεία για την Ενεργειακή Οικονομία - HAEE  είναι ένας μη κερδοσκοπικός, ερευνητικός και επαγγελματικός οργανισμός, με διεθνή προσανατολισμό, που λειτουργεί ως διεπιστημονικό φόρουμ για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ εταιρειών, ακαδημαϊκών, κυβερνητικών και άλλων επαγγελματιών που ενδιαφέρονται για την ενεργειακή οικονομία. Ο σκοπός της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας είναι να παράγει και να προωθεί τη γνώση, την κατανόηση και την εφαρμογή της οικονομικής επιστήμης σε θέματα που άπτονται της ενέργειας, της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Για να πετύχει τους σκοπούς της διοργανώνει υψηλού επιπέδου συνέδρια με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, ακαδημαϊκών, διαμορφωτών πολιτικής και αναγνωρισμένων στελεχών της αγοράς, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζει και υλοποιεί πρωτοβουλίες ενημέρωσης και κατάρτισης με την παραγωγή έρευνας, μελετών, σεμιναρίων και άλλων υπηρεσιών.

Το όραμά μας

Οι πρωτοφανείς οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις του καιρού μας, καθώς και η αδυναμία των συμβατικών πολιτικών και οικονομικών συστημάτων να τις αντιμετωπίσουν, έχουν πλέον οδηγήσει σε μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα. Την ανάγκη αλλαγής πλεύσης, ατομικής και συλλογικής, προς νέα μοντέλα ανάπτυξης που σέβονται τον άνθρωπο και τους πεπερασμένους φυσικούς πόρους. Με σύμμαχο την τεχνολογία και την καινοτομία είμαστε πλέον σε θέση να επανεφεύρουμε ένα καλύτερο μέλλον. 

Στο πλαίσιο αυτό γεννήθηκε η ιδέα του EcoFest, μίας πρωτότυπης διοργάνωσης που φωτίζει τη σπουδαιότητα της βιώσιμης ανάπτυξης, της κυκλικής οικονομίας και των πράσινων πόλεων, καταδεικνύοντας τη σημασία του περιβαλλοντικού πολιτισμού. Το EcoFest 2021 ας γίνει το μέσο για ξεκινήσουμε να ζούμε τις ζωές μας στο…πράσινο, ζώντας και δρώντας πρωτίστως οικολογικά.

Συντονιστική Επιτροπή

Πρόεδρος

Κώστας Ανδριοσόπουλος
Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας, ESCP Business School & Διευθύνων Σύμβουλος, Akuo Energy Greece

Μέλη

Σπύρος Παπαευθυμίου
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας Αναπλ. Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης
Γιώργος Κρεμλής
Σύμβουλος Πρωθυπουργού για θέματα ενέργειας, κλίματος, περιβάλλοντος και κυκλικής οικονομίας
Ιωσήφ Πάρσαλης
Διευθύνων Σύμβουλος Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής "Νεα Μητροπολιτική Αττική"
Δημήτρης Κάρναβος
Δήμαρχος Καλλιθέας
Παναγιώτης Καλδής
Πρύτανης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Κωνσταντίνος Ροδόπουλος
Πρόεδρος ΙΕΚ ΑΚΜΗ